اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزش زبان عربی را بهبود بخشم

اقدام پژوهی آموزش زبان عربی اهداف چالش ها و راهکارها شامل ۱۶ صفحه word قابل ویرایش و آماده شده برای تحویل فوری می‌باشد. این اقدام‌پژوهی شامل مقدمه، توصیف وضع موجود، جمع آوری داده ها و شواهد در دوبخش و راه حل‌هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است همچنین در پایان منابع و مآخذ این اقدام پژوهی ذکر شده است. همچنین برای سهولت استفاده نسخه PDF اقدام‌پژوهی هم برای دانلود اضافه شد، در ادامه بخشی از این اقدام پژوهی را مشاهده می‌کنید.

پیشتر اقدام پژوهی‌هایی با موضوعات مختلف دیگر نیز برای دانلود ارائه کرده بودیم که میتوانید از اینجا برای بررسی و دانلود آن‌ها اقدام بفرمایید.

چکیده:

ازقرون نخستین اسلامی آموختن زبان عربی به دو سبب یکی اعتقاد و دیگری استواری آن نسبت به زبان فارسی درمیان ایرانیان مسلمان رواجی چشمگیر یافت. اندیشمندان ایرانی مسلمان به همان میزان که در زبان فارسی توانمند بودند، تلاش کردند تا علوم زبان عربی را به نیکی و با مهارت فراگیرند. آنان به واسطه ی کتابت آثار خویش یا ترجمه ی آثار فارسی به زبان عربی، بر تحکیم و تنظیم علوم این زبان و فرهنگ عربی تأثیری شگرف نهادند.

ازمیان ایشان فرهیختگانی چون ابن مقفّع، عبدالحمید کاتب، سیبویه، جرجانی، تفتازانی و … سربرآوردند ودرباره ی فهم الفاظ ومعانی زبان قرآن همّتی والا مبذول داشتند تا از سستی در کتاب آسمانی و بی توجّهی نسبت به الفاظ وحی بکاهند.

بی شک بخشی بزرگ از ماندگاری زبان عربی و علوم آن به واسطه ی همین فرهیختگان ایرانی مسلمان بوده است ولی امروزه اهمیت این زبان تا اندازه ی قابل ملاحظه ای در میان ما ایرانیان مسلمان کم شده و هر روز شاهد کم رنگ تر شدن حضور آن در عرصه های گوناگون هستیم. به راستی چرا؟

دراین امرهر پرسشی مطرح است. نخست: چرا ما ایرانیان باید زبان عربی را بیاموزیم؟ که البته باید پاسخ آن را در تعهد اعتقادی مان و تأثیر زبان  فارسی از زبان عربی جستجو کرد. دوم: انگیزه ی بی توجهی به زبان عربی در چیست؟ که پاسخ آن به چند عامل بستگی دارد. از جمله عدم شناخت کافی از علوم زبان عربی و اهمیت ارتباطش با زبان فارسی و نبود شیوه ی مناسب فراگیری آن و عدم آگاهی از کاربرد درست این زبان و سوم: چگونه باید زبان عربی آموخت؟

اغلب دانش آموزان سراسر کشور از فراگیری این درس گریزانند و انگیزه ی یادگیری زبان عربی در آن ها ضعیف گشته است و با توجه به افت شدید دانش آموزان، ذهن اغلب دبیران عربی و مسؤولین آموزشی به این امر معطوف گشته که چگونه می توان موانع جذابیت درس عربی را از میان برداشته و انگیزه های مؤثر در آموزش زبان وحی را در میانشان تقویت کرد؟

کلید واژه ها:

عربی، دانش آموز، معلم، آموزش، زبان.

مقدمه:

زبان عربی زبان دین و آیین و فرهنگ و تمدن اسلامی است واین زبان یکی از عوامل وحدت در بین جوامع و ملل مختلف دنیا با بیش از یک میلیارد مسلمان گشته است. آموزش زبان عربی به منظور درک مفاهیم دینی و قرآنی است همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند: « زبان عربی کلید معارف اسلامی است» و نیز به قول استاد شهید مطهری (ره) « زبان عربی، زبان یک قوم نیست، زبان اسلام است. از اهم وظایف ما این است که این زبان را حفظ کنیم. هر فرهنگی، هر تمدنی اگر بخواهد زنده بماند، باید زبانش زنده بماند. اگر زبانش مُرد، خودش مرده است … به خدا قسم ما در مقابل زبان عربی وظیفه داریم که این زبان اسلام را حفظ کنیم نگهداری کنیم … زبان عربی یکی از زبانهای زنده ی دنیاست».

زبان عربی برای ما ایرانیان هیچ گاه به عنوان یک زبان بیگانه تلقی نشده است. ما زبان عربی را زبان خود می دانیم و در همه جا و همه زمان ها به آن احتیاج داریم. برای پی بردن به میراث گرانبهای تمدن اسلامی و زدودن غبار جهل از اذهان مردم نسبت به این تمدن علمی درخشان، راهی جز فراگیری زبان عربی وجود ندارد.

زبان عربی واسطه العِقد گذشته و حال است. اگر جویای هویتی برای خود هستیم و دغدغه ی بی هویتی آزارمان می دهد، می بایست با سابقه ی درخشان تمدن اسلامی آشنا شویم و بدانیم که چگونه مسلمانان در تمامی عرصه های علمی آثاری را از خود بجای گذاشته اند؟ به طوری که بزرگ ترین کتب صرف و نحو و لغت و بلاغت و تفسیر قرآن و جمع احادیث به دست توانای علمای ایران و یا اعراب ایرانی نژاد نگارش یافت نظیر صاحب تفسیرطبری و «الکتاب» سیبویه و «امثال و حکم» میدانی نیشابوری و مقامات حمیدی و مقامات حریری و معجم عربی «القاموس المحیط » فیروزآبادی و « اسرار البلاغه» جرجانی و « مفتاح العلوم» سکاکی درعلم بیان و بسیارند از این قبیل علمای اسلامی و ایران که به عربی نگاشتند و از عربی و بالعکس ترجمه نمودند حال آن که همه می دانیم که آن ادیبان و سخنوران اسلامی و ایرانی فارسی زبانی که به عربی احاطه کامل داشتند، نظم و نثر آنها ذهن و دل ایرانیان را مجذوب خود ساخت ولی بعد از مشروطیت و دوران نو گرایی در ایران تا امروز شاهد مجادله و به نحوی بی توجهی نسبت به زبان عربی هستیم.

 با نگاهی به تاریخ زبان عربی در ایران متوجه این موضوع می شویم که با وجود قدمت این زبان و آشنایی دیرین ایرانیان با آن در نحوه ی آموزش این زبان با مشکلاتی جدی روبه رو هستیم در حالی که زبان های دیگر با توجه به حضور نه چندان دیر پای خود، توانسته اند موفقیّت های بیشتری درمقایسه با زبان عربی بدست آورند .

در این مقاله سعی خواهیم کرد ، مسئله راقدری بشکافیم و روشن کنیم که چه موانعی سر راه آموزش «زبان عربی » در پیش روی متعلمان وجود دارد و چرا دشمنان به مخالفت با این زبان بر آمده اند و برای اجرای سیاست های شیطانی خود چه ترفند هایی در پیش می گیرند واصولا چرا غربی ها از تقویت زبان خود حمایت می کنند و دیگر اینکه ما با چه مشکلاتی روبروهستیم ودر این زمینه باید چه کار کنیم و…

ابتدا نگاهی می اندازیم به آغاز ورود زبان عربی به ایران وعکس العمل های ایرانیان در برخورد باآن.

  • حمایت و تقویت زبان

از هنگامی که ایرانیان اسلام را پذیرفتند در راه توسعه و تقویت زبان عربی از هیچ کوششی فروگذار نکردند در این راه حتی از خود عرب ها هم پیشی گرفتند و کارهایی درجهت احیای زبان قرآن در زمینه های دستور، معانی و بیان و بدیع و لغت انجام داده اند، که هیچ قوم دیگری حتی عربها هم انجام نداده اند.

  • ورود زبان عربی به ایران

با ورود اسلام به ایران و رسمی شدن زبان عربی نویسندگان و شعرا به این زبان سخن می گفتند و می نوشتند و تا قرن های متمادی دانشمندان وعلمای ایرانی، کتاب ها ی خود را به این زبان می نوشتند. استفاده از زبان عربی حتی در هنگامی که اجباری از سوی کسی در میان نبود، رواج داشت و این بدان خاطر بود که علماء و دانشمندان ایرانی، عربی را زبان علمی روز می یافتند و با آن انس و الفتی خاص داشتند زمانی که در ایران سلسله های طاهریان و دیالمه وسامانیان حکومت های نیمه مستقلی را پایه نهاده بودند و زبان فارسی هم در طول این دوران حرکتی جدید یافته بود زبان عربی باز هم به حرکت خود ادامه می داد و هیچ گونه ستیز و کینه ای نسبت بدان مشاهده نمی شد و این کار علی رغم سیاست ضد عربی خلفای بنی عباس ادامه داشت .

  • دشمنی بنی عباس با زبان عربی

بنی عباس به خاطر مبارزه با بنی امیه که اساس سیاستشان را برتری عنصر عرب نهاده بودند و هر که غیر عرب بود – از جمله ایرانیان را – حقیر و پست و ذلیل می شمردند، به مبارزه با هر چه رنگ عربی داشت پرداختند و در این راه زبان عربی هم طبعا از تیغ حمله ی آنان در امان نبود .

می گویند ابراهیم امام پایه گذار سلسله ی بنی عباس به ابو مسلم نوشت: کاری بکن که یک نفر درایران به عربی صحبت نکند و هر کس را دیدی به عربی سخن می گوید بکش!

با وجود این سیاست های ضد عربی ما شاهد استفاده از این زبان از سوی ایرانیان هستیم، اگربه کتاب های تالیف شده از سوی ایرانیان در زمینه تنها ادبیات عرب نگریسته شود، متوجه خواهیم شد که مردم ایران به دلیل عشق و علاقه به قرآن و اسلام زبان عربی را زبان بین المللی اسلامی تلقی می کردند و در تحکیم پایه های آن از جان و دل مایه می گذاشتند به همین دلیل بود که مهم ترین کتاب های  ادبیات  عرب توسط دانشمندان ایرانی به رشته ی تحریر درآمد.

«ما به دین جدیدی درآمدیم و لازم است آنچه را دین جدید به ما عرضه می‌کند، به نیکی دریابیم.اگر درنیابیم، چگونه مسلمان بشویم؟ در نتیجه، این نیاز (به ترجمه) از همان روز اول محسوس بوده است. داستان‌هایی از صدر اسلام برجای مانده که نشان‌دهنده نخستین کوشش‌ها درترجمه ی قرآن است. یکی از آنها مربوط به ترجمه سلمان فارسی از اولین سوره قرآن است و این نشان از یک امر اساسی دارد وآن، این است که ایرانیان احتیاج به ترجمه قرآن داشتند و اگر احتیاج به این کار نبود، این قصه ساخته نمی‌شد . ..»

  • اهمیت زبان عربی بعد از انقلاب

با  این توصیف سازمان آموزش و پرورش بعد از انقلاب  به کتاب های عربی اهمیت زیاد تری داده    است و این کتاب ها در دوره های راهنمایی و دبیرستان  چندین بار با تغییرات مواجه شده و این بیانگر این مهم می باشد .

امروز بر آن شدیم پیرامون چالش ها و موانع جذابیت درس عربی بر حسب تجربیاتی که در طول سوابق آموزشی با آنها مواجه شده و بحث نموده و نیز راهکارهای لازم جهت اصلاح نقائص و تقویت کاستی ها در آموزش زبان عربی را ارائه دهیم.

عناصر آموزش مطلوب و موانع موجود:

علماء تعلیم و تربیت عناصر مطلوب درآموزش هرزبان وهرعلم را چهارعنصر زیر ذکر کرده اند:

۱- هدف و ضرورت آموزش         ۲- کتاب و محتوای آموزشی

۳- معلم و روشهای تدریس            ۴- ارزشیابی های لازم

برای مطالعه ادامه اقدام پژوهی لطفا آنرا دانلود بفرمایید.

 

مشاهده و دانلود اقدام پژوهی آموزش زبان عربی

نوشته اقدام پژوهی چگونه توانستم آموزش زبان عربی را بهبود بخشم اولین بار در کافه لینک. پدیدار شد.

اقدام پژوهی چگونه مشکلات املای دانش آموزم را برطرف سازم

اقدام پژوهی چگونه مشکلات املای دانش آموزم را برطرف سازم شامل ۱۶ صفحه word قابل ویرایش و آماده شده برای تحویل فوری می‌باشد. این اقدام‌پژوهی شامل مقدمه، توصیف وضع موجود، جمع آوری داده ها و شواهد در دوبخش و راه حل‌هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است همچنین در پایان منابع و مآخذ این اقدام پژوهی ذکر شده است. همچنین برای سهولت استفاده نسخه PDF اقدام‌پژوهی هم برای دانلود اضافه شد، در ادامه بخشی از این اقدام پژوهی را مشاهده می‌کنید.

پیشتر اقدام پژوهی‌هایی با موضوعات مختلف دیگر نیز برای دانلود ارائه کرده بودیم که میتوانید از اینجا برای بررسی و دانلود آن‌ها اقدام بفرمایید.

چکیده

در این پژوهش سعی شده در مورد بهبود مشکل درس املا نویسی دانش‌آموز پایه ششم ابتدایی به نام عنایت اصل اقدام شود.

 با بررسی علل و علائم ضعف املا نویسی در دانش‌آموز متوجه شدیم مشکل دانش‌آموز ناشی از حساسیت شنیداری و تا حدودی بی‌دقتی او می‌باشد. راه کارهایی جهت بهبودی و درمان این مشکل ارائه شد که با اجرای این راه کارها تأثیر زیادی در بهبود دیکته دانش‌آموز مشاهده شد و اشتباهات مکرر وی در این درس کاهش چشمگیری داشت که خود دانش‌آموز، خانواده، معلم و همکاران در مدرسه از بهبود مشکل دیکته نویسی دانش‌آموز ابراز خرسندی نمودند و در پایان جهت برخورد با مشکلات دیکته نویسی دانش‌آموزان پیشنهاداتی ارائه شده است.

مقدمه

یکی از مهمترین مشکلاتی که دانش‌آموزان با آن مواجه هسند ضعف املاست. اولین گام برای برطرف کردن هر ضعفی شناخت آن می‌باشد. چنانچه معلم و مربی به موقع و دقیق مشکلات دانش‌آموز را تشخیص دهد می‌تواند سریع راه حل مناسب و منطقی را برای حل مشکل انتخاب و در جهت بهبود وضعیت آموزشی دانش‌آموزان اقدام نماید.

نوشتن مستلزم به کارگیری مهارت‌های گوناگونی است. مهارت‌های مکانیکی نوشتن مانند دست خط، هجی کردن و نقطه گذاری و مهارت‌های زبانی مانند درک معنای کلمه‌ها و دستور زبان و مهارت‌های تفکر مانند سازمان‌دهی و برقراری ارتباط میان مطالب از مهمترین مهارت‌هایی هستند که در نوشتن نقش دارند، باید همواره توجه داشته باشیم مشکل دانش‌آموز در کدام حیطه می‌باشد. طبق آمار و گزارش‌های رسمی آموزش و پرورش ۴ تا ۱۲ درصد از دانش‌آموزان در هر سال اختلال یادگیری دارند، برای مقابله با این معضلات آموزشی باید روشهای خاصی اتخاذ شود. زیرا روشهای غیرعلمی نه تنها مشکلات دانش‌آموزان را حل نمی‌کند بلکه سبب سرخوردگی تحصیلی دانش‌آموزان می‌گردد.

دوره ابتدایی حساسترین مرحله آموزش و پرورش است که باید به همه‌ی جوانب از جمله املا توجه خاص داشته باشیم، دانش‌آموزان باید از سال‌های اولیه تحصیل به اهمیت املا و کاربرد آن در زندگی آشنا شوند و با توجه به نیازی که دارند به خوبی آن را بیاموزند تا دچار مشکل نشوند، به دلیل کاربرد املا در تمام موارد زندگی یادگیری صحیح آن الزامی است. در آموزش املاء یک نمونه و یا ترتیب حروف مدنظر می‌باشد و در آن خلاقیت مطرح نیست، املای یک کلمه بسیار مشکل‌تر از خواندن آن است زیرا بازشناسی یک کلمه یک عمل رمزگردانی است.

اهمیت و ضرورت

بیان مسأله

به شاگردان از اولین سال‌های تحصیل نوشتن آموخته می‌شود. اولین نشانه‌ی با سوادی نوشتن صحیح است عموماً از بارزترین نشانه‌ی بی‌سوادی نادرست نویسی کلمات است. در زندگی اجتماعی افراد با یکدیگر ارتباط دارند این رابطه گامی به وسیله‌ی نگارش و خط می‌باشد، بسیاری از دانش گذشتگان ما به وسیله‌ی خط به ما منتقل شده است حفظ فرهنگ و تمدن هر ملتی تا حد زیادی در گرو نوشتار و خط بوده است.

برای هر فرد آموزش دیده‌ای درست نویسی یا املای صحیح الزامی است تا کلمات و الفاظ به خوبی مقصودش را بیان و بازگو کنند. به همین دلیل از دوران دور تا کنون در مدارس املاء تدریس شده و برای درست نوشتن قواعدی وضع شده، اهمیت درست نوشتن به گونه‌ای که قابل خواندن برای دیگران باشد کاملاً روشن و آشکار است. اکثر متخصصان برای نوشتن نقش اساسی قائل هستند و از آن برای یاددادن خواندن و هجی کردن استفاده می‌کنند.

اگر معلم و مربی به موقع و دقیق مشکلات دانش‌آموزان را تشخیص دهد می‌تواند راه حل مناسب و منطقی را برای حل مشکل انتخاب کنند. باید در جهت بهبود وضعیت آموزش عنایت اصل اقدام نمایم تا جلوی خانواده و دوستانش سرخورده نشود و در ادامه تحصیل با مشکل مواجه نشود و به دروس و تحصیل علاقمند شود با مراجعه به کتب مشاوره و روان‌شناسی همچنین از نظر کارشناسان و مشاوران استفاده کنم.

(وضعیت مطلوب)

چنانچه مشکل دیکته نویسی عنایت اصل حل نشود در تمام درس‌ها با مشکل مواجه می‌شود و نسبت به تحصیل دلسرد می‌شود اعتماد به نفسش ضعیف می‌شود و به توانایی‌هایش شک کرده و از لحاظ روانی و عاطفی صدماتی جدی به عنایت اصل و خانواده‌اش وارد می‌شود و زندگی آینده‌اش را تحت تأثیر قرار می‌دهد و سبب سرخوردگی وی در جامعه می‌شود. بنابراین باید با به کارگیری روشها و آموزش صحیح دیکته نویسی در جهت افزایش مهارت نوشتن به او کمک کنم تا در مدرسه جلوی مدیر و معلم و دوستانش و خانواده‌اش احساس حقارت و ناتوانی نکند و اعتماد به نفسش افزایش یافته و از توانایی‌هایش حداکثر استفاده را نماید.

اکنون باید از چه روشها و راهکارهایی استفاده کنم و چگونه مشکل دیکته نویسی را در عنایت اصل کاهش دهم؟

توصیف وضعیت موجود

عنایت پسری ۱۳ ساله است در کلاس ششم ابتدایی مدرسه‌ی ستایش از توابع شهرستان …. استان تهران مشغول به تحصیل می‌باشد، عنایت اصل دومین فرزند خانواده می‌باشد که در حال حاضر با مادر، خواهر، و دو برادرش در ….. زندگی می‌کند . در تمام درس‌ها به شدت افت کرد و معلمش تا جایی که برایش مقدور بود به صورت انفرادی به او آموزش می‌داد و تأکید زیادی داشت که در خانه با او به صورت جدی کار شود.

متأسفانه کسی که به صورت صحیح به او آموزش دهد در خانه نبود دو تا از خواهرهایش دانشجودر شهر دیگری بودند و از خانه دور بودند معلم انتظار زیادی از خانواده عنایت اصل داشت، بالاخره خانواده تصمیم گرفتند با برنامه‌ریزی به صورت صحیح‌تری او را آموزش دهند و معلم دلسوزش در این زمینه تا جایی که در توان داشت به عنایت اصل آموزش داد و همچنین با سعی و تلاش، خود عنایت اصل توانست تا حدود زیادی پیشرفت داشته باشد و خود را به همکلاسی‌هایش برساند، اما همچنان در درس دیکته کمیتش می‌لنگید، من به عنوان یکی از اعضای خانواده و به عنوان مشاور وظیفه خود دیدم در جهت رفع این مشکل عنایت اصل را یاری کنم.

گردآوری اطلاعات و شواهد (۱)

در مدت دو سال که درس دیکته عنایت اصل ضعیف شده بود در پی اجرای راه کارهایی جهت بهبود دیکته نویسی او بودم، سپس به جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از شواهد و داده‌های زیر پرداختم:

مشاهده فردی: از دی ماه سال ۹۶ که مشکلات سایر درس‌های عنایت اصل تا حدود زیادی برطرف شد با مشاهده درس دیکته و نمراتش مشکل ضعف دیکته عنایت همچنان باقی مانده بود.

مصاحبه با معلم و مدیر: با معلمش و مدیر صحبت کردم آن‌ها نیز از مشکل دیکته او ناراضی بودند و معلمش اظهار داشت با وجودی که از قبل متن دیکته را به صورت کوتاه مشخص می‌کنم و تأکید می‌کنم با دقت دیکته بنویسد انگیزه کافی ندارد و نتوانسته خود را به بقیه همکلاسی‌هایش برساند.

بررسی اسناد: پرونده تحصیلی و کارنامه‌اش را مدیر در اختیارم گذاشت آنها را بررسی کردم و دفتر کلاسی نمره‌ی درس دیکته نسبت به سایر همکلاسی‌هایش را نیز بررسی نمودم که نصبت به سایر همکلاسی ها نمره کمنری کسب کرده بود .

مصاحبه با اولیاء: در خانواده صحبت کردم و آن‌ها بیان کردند دقت و علاقه کافی ندارد و نمره‌هایش افت دارد و به جای درس خواندن و درست نوشتن شروع به گریه می‌کند و می‌گوید اگر سخت بگیرید به مدرسه نمی‌روم و در همین سن ترک تحصیل می‌کنم.

باز هم از عنایت اصل امتحان املا گرفتم تا برایم مشخص شود مشکل دیکته نویسی‌اش از کجا نشأت گرفته است.

به کتاب‌های اختلال دیکته نویسی، مقاله، پایان نامه و اینترنت نیز مراجعه کردم تا دلایل مشکل دیکته نویسی در دانش‌آموزان را بیابم که عمده‌ترین آن‌ها به شرح زیر می‌باشد:الف) نارسا نویسی ب)ضعف در حافظه‌ی دیداری        ج) ضعف در تمیز دیداری

د) حساسیت شنوایی ه) عدم دقت و توجه

از سایر علل عوامل مؤثر در ضعف دیکته نویسی می­توان به موارد زیر اشاره نمود:

– دانش‌آموز مفهوم کلمه را نمی‌فهمد یا قبلاً نفهمیده آنرا درست نمی‌نویسد.

– معلم کلمات را درست تلفظ نمی‌کند.

برای مطالعه ادامه اقدام پژوهی چگونه مشکلات املای دانش آموزم را برطرف سازم لطفا آنرا دانلود بفرمایید

 

مشاهده و دانلود اقدام پژوهی

نوشته اقدام پژوهی چگونه مشکلات املای دانش آموزم را برطرف سازم اولین بار در کافه لینک. پدیدار شد.

اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزم را برطرف کنم

اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزم را برطرف کنم شامل ۸ صفحه word قابل ویرایش و آماده شده برای تحویل فوری می‌باشد. این اقدام‌پژوهی شامل مقدمه، توصیف وضع موجود، جمع آوری داده ها و شواهد در دوبخش و راه حل‌هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است همچنین در پایان منابع و مآخذ این اقدام پژوهی ذکر شده است. همچنین برای سهولت استفاده نسخه PDF اقدام‌پژوهی هم برای دانلود اضافه شد، در ادامه بخشی از این اقدام پژوهی را مشاهده می‌کنید.

پیشتر اقدام پژوهی‌هایی با موضوعات مختلف دیگر نیز برای دانلود ارائه کرده بودیم که میتوانید از اینجا برای بررسی و دانلود آن‌ها اقدام بفرمایید

اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزم را برطرف کنم

در تعریف پرخاشگری باید گفت که اگرچه اغلب ما تصور می کنیم که وقتی رفتار پرخاشگرانه ای را ببینیم آن راخواهیم شناخت اما اگر به تحلیلی ظریفتر مبادرت ورزیم مشخص می گردد که او ادراک عامه از پرخاشگری مهم و دو پهلو است به عنوان مثال یک گربه موشی را می کشد – یک شکارچی حیوانی را شکار می کند – یک پزشک به کودکی که گریه می کندآمپول تزریق می نماید .

پرخاشگری معمولا به رفتاری اطلاق می شود که قصد از آن صدمه رساندن به فرد دیگر یا نابود کردن دارایی افراد است . پرخاشگری معمولا دو گونه است نوع اول خصمانه است و غالبا به وسیله درد یا آشفتگی برانگیخته می شود نوع دوم پرخاشگری هیجانی است و هدف اولیه آن آسیب رساندن است به عنوان مثال وقتی دو خواهر و برادر با یکدیگر دعوا می کنند و به یکدیگر مشت می زنند نمونه ای ازاین نوع پرخاشگری مشاهده می شود نوع دوم پرخاشگری وسیله ای است که الزاما به واسطه خشم یا هیجان ایجاد نمی شود هدف این نوع پرخاشگری به دست آوردن پاداشهای مطلوب همچون پول یا کالاهای باارزش است مانند کودکی که کودک دیگری را می زند تا اسباب بازی مورد علاقه خود را بدست آورد .

من در این تحقیق ابتدا راههای کشف علل پرخاشگری امیر حسین را بررسی کرده ام و بعد به نگارش درآورده ام و سپس با روشهای مختلف و مشاهده و … سعی در کاهش مشکل وی نموده ام و مطالبی را که عنوان کردم چکیده ای بود از پژوهش من در این زمینه .

مقدمه :

پرخاشگری و ستیزه جویی در دوران کودکی تا حدی عادی است ولی به تدریج کودک برخود مسلط می شود احتمال دارد عصبانیت اولین علامت یک افسردگی باشد ولی غالبا واکنشی است انفجاری و آتشین نسبت به محرومیت و ناکامی زیرا کودک نمی تواند ابراز خواسته های خود را به تعویق بیندازد پرخاشگری شدید ممکن است به علت احساس رنجش عمیق کودک بر اثر بی علامتی یا تبعیض  اولیاء باشد ولی غالبا علت آن تضادها و کشمکشهای درونی کودک در مقابل عوامل آزار دهنده یا احساس عجز و ناتوانی است خشم در کودک به صورتهای مختلف مانند فریاد کشیدن ، گریه کردن ، خود را به زمین زدن و به خاک مالیدن ، گاز گرفتن ، دشنام دادن ، شکستن اشیاء و حتی کتک زدن والدین تظاهر می کند اگر این حالات ادامه یابد باعث عدم رشد اجتماعی و وجدان اخلاقی می شود و در نتیجه در مراحل بعدی زندگی ممکن است به اختلالات شخصیتی منجر شود .

کودکان از لحاظ تداوم رفتار پرخاشگرایانه در طول زمان با هم فرق دارند کودکان که در سالهای اولیه به شدت پرخاشگرند به احتمال زیاد در جوانی و بزرگسالی هم پرخاشگر خواهند بود البته کودکان به هنگامی که با وقایع تنش زایی مثل جدایی پدر و مادر یا به دنیا آمدن کودک جدید روبرو می شوند بیشتر پرخاشگری می کنند ولی پرخاشگری شدیدی که بیش از چند ماه به طول انجامد غالبا حاکی از تداوم داشتن این الگوی رفتار است . معلمان و والدین باید از همان ابتدا که کودک در حدی مشکل آفرین پرخاشگر است برای رفع این معضل مداخله کنند .

توصیف وضعیت موجود :

 امیر حسین دانش آموز پایه چهارم در آموزشگاه دولتی  مشغول تحصیل می باشد این آموزشگاه دارای ۱۰ کلاس می باشد و حیاط تقریبا بزرگی دارد . مشکل وی چنان حاد بود که از اوایل سال من پی به آن بردن در ضمن بگویم که امیر حسین تک فرزند بود و در خانواده تقریبا مرفه زندگی می کرد پدر وی فروشنده ی لوازم یدکی ماشین آلات بود و مادر وی خانه دار بود گرچه امیر حسین به بچه ها می گفت مادر من کارمند است . من در این جا چند نمونه از کارهای ایشان را بیان می کنم از جمله مشاجره کردن – اذیت کردن و سر به سر گذاشتن – تهدیدکردن – زد و خورد – تخریب اشیاء و …

به نظر من و بقیه همکاران علل اصلی پرخاشگری امیر حسین را باید در برخورد و رفتارهای پدر و مادر نسبت به امیر حسین جستجو کرد همان طور که ذکر کردم امیر حسین تک فرزند بود و مادر وی از آوردن بچه ی دوم به علت ناراحتی که داشت معذور بود در حقیقت ناتوان بود. بنده طی نشست و برخاست هایی که با پدر و مادر ایشان داشتم متوجه شدم که در درجه اول مقصر اصلی پدر و مادر ایشان هستند که از طفولیت امیر حسین هر چه خواسته برایش فراهم کرده اند هر چه گفته انجام داده اند البته خود آموزشگاه هم در پرخاشگری وی دخیل بوده است کهران از پایه اول در آن آموزشگاه تحصیل کرده بود و هر کاری که کرده بود مورد تشویق اولیاء مدرسه قرار گرفته بود و گاهی اوقات هم اولیاء مدرسه را تهدید می کرد که مثلا اگر فلان کار را برای من انجام ندهید مدرسه را ترک می کنم و یک مدرسه غیرانتفاعی دیگر را انتخاب می کنم . اولیاء مدرسه هم برای اینکه این کار را نکند هر چه می کرد چیزی به او نمی گفتند . خلاصه برخوردهای نادرست والدین و اولیاء مدرسه باعث می شد که پرخاشگری امیر حسین روز به روز بدتر شود . البته قابل توجه است که پرخاشگری همیشه ناپسند و زیان آور نیست بلکه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشکلات زندگی و ترقی و آسایش آدمی باشد نه تنها سودمند است بلکه ضرورت نیز دارد البته اشکال بزرگی که وجود دارد این است که نمی توان میان پرخاشگریهای ناپسند و زیان آور و آنهایی  که برای زندگی  ضرورت دارد و سودمند است حدی معین کرد و خط فاصلی کشید. کودکی که علیه بزرگترها سرکشی می کند پرخاشگر است ولی در عین حال نشان می دهد که انگیزه ای او را به سوی استقلال که جزء ضروری است و برای رشد مفید است رهبری می کند .

برای مطالعه ادامه اقدام پژوهی لطفا آنرا دانلود بفرمایید

مشاهده و دانلود اقدام پژوهی پرخشاگری

نوشته اقدام پژوهی چگونه توانستم پرخاشگری دانش آموزم را برطرف کنم اولین بار در کافه لینک. پدیدار شد.

اقدام پژوهی چگونه مشکلات آموزشی ریاضی را برطرف نمودم

اقدام پژوهی مشکلات یادگیری درس ریاضی در دانش آموزان متوسطه شامل ۲۰ صفحه word قابل ویرایش و آماده شده برای تحویل فوری می‌باشد. این اقدام‌پژوهی شامل مقدمه، توصیف وضع موجود، جمع آوری داده ها و شواهد در دوبخش و راه حل‌هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است همچنین در پایان منابع و مآخذ این اقدام پژوهی ذکر شده است. همچنین برای سهولت استفاده نسخه PDF اقدام‌پژوهی هم برای دانلود اضافه شد، در ادامه بخشی از این اقدام پژوهی را مشاهده می‌کنید.

پیشتر اقدام پژوهی‌هایی با موضوعات مختلف دیگر نیز برای دانلود ارائه کرده بودیم که میتوانید از اینجا برای بررسی و دانلود آن‌ها اقدام بفرمایید.

مقدمه

در جامعه کنونی، خوب زیستن نیازمند توانایی‌های انتخاب‌گری، استدلال، تصمیم‌گیری و حل مسأله است. آموزش و پرورش، رسالتی بزرگ، در ایجاد چنین توانایی هایی در افراد جامعه بر دوش دارد. از دیدگاه برنامه‌ریزان، ریاضیات یکی از مواد درسی است که آموزش و فراگیری آن در جهت انجام دادن چنین رسالتی ضروری است. ریاضیات همواره جز مواد درسی همه‌ی دوره‌های تحصیلی در همه‌ی نظام‌های آموزش رسمی جهان بوده است. متعارف‌ترین توجیه برای وجود ریاضی در برنامه آموزش عمومی و همگانی این است که “ریاضیات به انسان فکر کردن را می‌آموزد”. پرورش قدرت تفکر و خلاقیت، حداقل انتظاری است که از آموزش ریاضی مد نظر است و این خود بیانگر نقش ویژه‌ای است که این درس باید در پرورش توانایی‌های ذکر شده در دانش‌آموزان ایفا کند. این مهم حاصل نمی‌شود مگر این که آموزش ریاضیات “رشد توانایی حل مسأله” را سرلوحه برنامه‌های آموزشی خود قرار دهد (لوری و وایتلند[۱]، ۲۰۰۰، لوکانگلی و کورنولدی[۲]، ۱۹۹۷).

 توصیف وضعیت موجود

چند سالی است که در کلاس‌های دوره متوسطه پسرانه به تدریس درس ریاضی مشغولم. در این مدت کلاس درس ریاضی من مثل اکثر کلاس‌های درس ریاضی، چندان پر نشاط و فعال نبود. طبق معمول در هر جلسه درسی از ریاضی تدریس می‌شد و از دانش‌آموزان خواسته می‌شد در صورت داشتن وقت کافی مسائل مربوط به درس در کلاس و در غیر این صورت در خانه نوشته و حل شود. در هر صورت پس از حل تمرین‌ها توسط دانش‌آموزان از آن‌ها خواسته می‌شد که پای تخته بیایند و مسائل را خودشان حل کنند و از دیگران نیز خواسته می‌شد که به دقت مراحل، حل تمرین را زیر نظر داشته باشند ولی معمولاٌ مشاهده می‌شد که دانش‌آموز یا قادر به حل تمرین نمی‌باشد که در این صورت از دانش‌آموزان دیگر خواسته می‌شد تمرین مورد نظر را حل کنند و یا این که حل تمرین کاملاٌ حفظ شده بود و دانش‌آموز قادر به ارائه دلیل کافی در مراحل، حل تمرین نبود و هم‌چنین دانش‌آموزان دیگر در طی حل تمرین وقت خود را صرف حفظ کردن تمرین بعدی می‌کردند که در صورتی که از آنان خواسته شود پای تخته بیایند از حل تمرین بعدی عاجز نباشند.

به هر طریق این کلاس معمولاٌ با فعالیت‌های مؤثر و یادگیری کم اکثر دانش‌آموزان طی می‌شد. این وضعیت برای من و دانش‌آموزان خوش‌آیند نبود. تصمیم گرفتم تا آن جایی که می‌توانم در این وضعیت تقریباٌ نامطلوب کلاس درس ریاضی تغییر و تحولی ایجاد کنم.

برای این کار فکر کردم بهتر است از خود دانش‌آموزان بپرسم که چرا کلاس درس ریاضی به سمت حفظ مطالب پیش می‌رود، تا این که این کلاس، کلاسی استدلالی باشد؟ چرا دانش‌آموزان از درک مطالب ریاضی و خصوصاٌ حل مسائل غیرمعمولی ریاضی عاجزند؟ و … تصمیم گرفتم این کار را در کلاس درس ریاضی جبرانی در یکی از مدارس شروع کنم. یک روز پس از تدریس و حل تمرین‌های درس قبل تصمیم گرفتم موضوع را با دانش‌آموزان در میان بگذارم. رو به آن‌ها کردم و گفتم می‌خواهم موضوعی را با شما مطرح کنم چند لحظه‌ای گذشت، کلاس آرام شد و همه سکوت کردند. از دانش‌آموزان خواستم تا خود را آماده کنند و در بحثی که من موضوع آن را مطرح می‌کنم شرکت نمایند.

گفتم: بچه‌ها! هم چنان که شما می‌دانید کلاس درس ریاضی معمولاٌ بازده خوبی از نظر یادگیری ندارد و در آن یادگیری استدلالی کمتر اتفاق می‌افتد و بیشتر دانش‌آموزان مطالب ریاضی را حفظ می‌نمایند. من فکر کردم بهتر است نخست موضوع را با خود شما در میان بگذارم و خواهش کنم درباره‌ی پرسشی که مطرح می‌کنم فکر کنید و نظرتان را روشن و دقیق بیان کنید. تعیین نظرهای منطقی شما، ما را در بهبود وضعیت فعلی کلاس ریاضی یاری می‌کند.

از چهره‌ی اکثر دانش‌آموزان پیدا بود که بسیار علاقه‌مند به شرکت در این بحث هستند. گفتم: بچه‌ها! پرسش من از شما این است: چرا به درس ریاضی توجه نمی‌شود؟ و چرا حل مسائل ریاضی توسط عده زیادی از دانش‌آموزان حفظ می‌گردد؟ خواهش می‌کنم فکر کنید و بعد جواب دهید. می‌توانید پیش از پرداختن به پاسخ، مطالب‌تان را یادداشت کنید و بعداٌ نظرتان را اعلام کنید.

برخی از دانش‌آموزان دست بلند کردند و خواستند که نظرشان را اعلام کنند.

پس از دادن چند دقیقه فرصت، نظر دانش‌آموزان را پرسیدم. سخنان درست و نادرست بسیاری گفته شد. خلاصه‌ی آن چه گفته شد به این شرح بود:

۱-از دوره‌ی ابتدایی ریاضی به خوبی تدریس نشده و مفاهیم ابتدایی ریاضی برای دانش‌آموزان جا نیفتاده است.

۲-بسیاری از معلمان راه و روش درست تفهیم مطالب ریاضی را نمی‌دانند.

۳-حل بعضی از مسائل ریاضی سخت و دور از ذهن دانش‌آموزان است.

اکثر مطالب را یادداشت نمودم و با دانش‌آموزان قرار گذاشتم پس از این گاهی درباره‌ی نحوه‌ی بهبود تدریس درس ریاضی صحبت کنم و راه‌هایی که به نظر هر کس می‌رسد را بیان کند تا بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم. من هم قول دادم علاوه بر آنان از منابع دیگر، اطلاعاتی نیز گردآوری کنم.

گر چه در نظرهای دانش‌آموزان واقعیت‌های بسیار تلخی دیده می‌شد، احساس کردم برای پیدا کردن راه حل مناسب، لازم است از منابع آگاه و موثق‌تر اطلاعاتی را جمع‌آوری کنم.

گردآوری اطلاعات (شواهد ۱)

      برای این که بتوانم درباره‌ی پرسشی که مطرح کرده بودم اطلاعات دقیق‌تری به دست آورم تصمیم گرفتم علاوه بر نظرات دانش‌آموزان، موضوع را با همکارانم (که صاحب نظر هستند) در میان بگذارم.

در یک زنگ تفریح موضوع را با چند تن از همکاران در میان گذاشتم برخوردهای متفاوت و ضد و نقیض داشتند. برخی علاقه‌ای به بحث مطرح شده نشان ندادند. برخی هم علاقه‌مند نشان دادند. به هر حال تلاش کردم زمینه‌ی کار را فراهم کنم و از همکارانی که علاقه‌مندتر و آماده‌تر هستند کمک بگیرم.

قرار گذاشتم یک روز پایان وقت کلاس در مدرسه بمانیم و راجع به موضوع، بحث کنیم. همکاران علاقه‌مند قبول کردند زمان را تعیین کردیم و در آن جلسه موضوع بی‌علاقگی و حفظ مطالب ریاضی را مطرح کردم. بحث طولانی شد. هر یک از همکاران نظر خودشان را اعلام کردند. تلاش کردم نکات عمده‌ی حرف‌های دوستان منتقد را یادداشت کنم. مطالب بسیاری مطرح شد و یادداشت قابل توجهی تهیه کردم.

برخی از مطالب شبیه نظرهای دانش‌آموزان و برخی دیگر اساسی‌تر. روی هم اندیشه‌ها در یک جهت و کارشناسانه بود..

با توجه به مطالب مطرح شده در این جلسه توسط همکاران و هم‌چنین بیان نظرات دانش‌آموزان در کلاس تصیمم بر آن شد که روش تدریس سنتی کنار گذاشته شود و روش‌های فعال و جدید مورد استفاده قرار گیرد. ولی این که چه روشی انتخاب شود کار بسیار سختی بود. به همین منظور در این جلسه تصمیم گرفته شد که من به مطالعه‌ی روش‌های موجود بپردازم و یا به سراغ اساتید دانشگاه بروم و از آنان کمک بگیرم.

یادم آمد که قبلاٌ مطلبی در مورد نقش راهبردهای خودتنظیمی در حل مسائل ریاضی خوانده‌ام. به سراغ آن مطلب در فصلنامه علمی-پژوهشی نوآوری آموزشی رفتم و مقاله‌ای با عنوان “بررسی نقش راهبردهای خودتنظیمی در حل مسائل ریاضی دانش‌آموزان” یافتم. چند باری مقاله را مرور نمودم تا مراحل استفاده از راهبرد خودتنظیمی برای خودم جا بیفتد. در همین حال متوجه شدم که می‌توانم از راهنمایی‌های اساتید دانشگاه استفاده نمایم. به سراغ ایشان رفتم و طی چند جلسه بحث و مشاوره از نظرات ایشان در رابطه با همین موضوع استفاده کردم.

تجزیه و تحلیل اطلاعات

پس از مطالعه اسناد و مدارک، بحث‌ها و مقالات، اطلاعات حاصل از این فرآیند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اشکالات و کاستی‌های کلاس درس ریاضی تا اندازه‌ای مشخص شد. به نظر آمد که می‌توانم طی چند جلسه توضیح و آموزش فراشناخت در یادگیری و خودتنظیمی  دانش‌آموزان را برای تقویت و استفاده از خودتنظیمی در حل مسائل خصوصاٌ مسائل غیر معمولی آماده کنم. خلاصه‌ی یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل به شرح زیر مدون شد.

خلاصه‌ی یافته‌های اولیه

علل حفظ کردن و یادگیری کم و تقریباٌ غیر مؤثر درس ریاضی به این شرح بود:

برای مطالعه ادامه اقدام پژوهی لطفا آنرا دانلود بفرمایید

مشاهده و دانلود اقدام پژوهی

نوشته اقدام پژوهی چگونه مشکلات آموزشی ریاضی را برطرف نمودم اولین بار در کافه لینک. پدیدار شد.