ماجرای حذف احمدی‌نژاد از قلاده‌های طلا

ابوالقاسم طالبی درباره حذف سکانس مربوط به رئیس جمهور سابق در فیلم قلاده‌های طلا توضیح داد.