شکایات مردمی از خودروسازان به مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: قرار است به زودی کارگروهی تشکیل شود و بر این اساس راجع به نحوه قیمت‌گذاری خودرو و هم‌چنین نحوه انجام تعهد خودروسازان بحث جدی خواهد شد.