روزنامه مردم سالاری: حذف نرده ذوق‌زدگی ندارد

« ذوق زدگی تنها برای حذف دو ردیف نرده! » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم همایون طیاری‌آشتیانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید.