روحانی به دنبال جایگزین هاشمی در وزرات بهداشت

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور آخرین وضعیت معرفی وزیر پیشنهادی بهداشت به مجلس را تشریح کرد.