آخرین وضعیت پرونده اتوبوس مرگ

به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، پرونده حادثه اتوبوس مرگ همچنان مفتوح و در قوه قضاییه در حال بررسی است، تا نتیجه نهایی مشخص و با خاطیان برخورد لازم صورت گیرد.